Wyniki wyszukiwania dla:

SŁOWO NA NIEDZIELĘ

IDŹ I GŁOŚ KRÓLESTWO BOŻE
Jezus uczy, że nie ma ważniejszej sprawy od głoszenia królestwa Boga. Ci, których wzywa do podążania Jego śladami, mają zostawić wszystko i iść za Nim. Ewangelia domaga się radykalizmu. Nie znosi zwlekania. Żadne sprawy, ludzie, nie mogą być ważniejsi niż sam Pan. Głoszenie Bożego królestwa to sprawa wielkiej wagi, która domaga się pierwszeństwa.
Ewangelia to droga zawierzenia i całkowitego zdania się na Pana. Nie zna smaku ewangelicznej wolności ten, kto polega na ludzkich zabezpieczeniach. Tylko ten, kto gotów jest porzucić wszystko, aby być dla Boga, staje się sługą Jego królestwa.
Ten zaś, kogo krępują więzy doczesności – rodzinne, ekonomiczne, społeczne, nie będzie zdolny w stu procentach podjąć misji, jaką wyznacza mu Jezus. Ewangeliczna wolność daje radość. Ktoś, kto usłyszał wołanie Pana, dać powinien wszystko… Niezależnie od drogi swego powołania, ma poddać się Duchowi Świętemu i działaniu łaski w takiej mierze, jaką wyznacza mu sam Ojciec.
Królestwo Boże to radość podążania za Mistrzem z Nazaretu – ubogim, gotowym w każdym czasie pełnić wolę Ojca. Kto nie przedkłada tej woli ponad wszystko inne, będzie odciągany od zadań, jakie zostały mu zlecone przez Pana. Wewnętrznie skrępowany, nie wejdzie do królestwa Bożego, ani nie będzie jego budowniczym.
Bożą prawdę rozumie ten, kto przyjmuje ją do siebie jak dziecko. Słucha Boga i z prostotą odpowiada na Jego wezwania, podążając za Nim – tam, dokąd On go prowadzi. Nie czyni niczego własną mocą, lecz całkowicie zdaje się na Tego, który powołał go, by szedł Jego śladami.
Jezus pragnie przemieniać twoje serce, aby prawdziwie On był na pierwszym miejscu. Jeśli pozwolisz Mu na to, będziesz stale wsłuchany w Jego słowo, On uczyni cię skutecznym narzędziem swego królestwa. Odkrywając je, pozwolisz przemieniać się łasce. Królestwo Boga będzie w tobie. Staniesz się mocny mocą Jezusa, za którym podążasz.
Jezus cię potrzebuje. Chce, abyś głosił królestwo Boże – tu, gdzie On cię stawia i w taki sposób, jak On do tego cię wzywa. Od twojej odpowiedzi na to wezwanie zależy twoje szczęście i szczęście wielu spośród tych, do których On chciałby cię posłać z dobrą nowiną o królestwie. To królestwo dla ludzi spragnionych prawdy, sprawiedliwości, miłości… Nie da się wejść do niego jakby jedną nogą, oglądając się wstecz. Trzeba wszystko oddać Jezusowi, prawdziwie postawić Go na pierwszym miejscu, aby zyskać stokroć więcej.
s. Bożena Maria Hanusiak pust.


Podziel się tym wpisem: