X

Zostałeś przekierowany do nowego serwisu parafii. To łącze może wymagać aktualizacji. Czytaj o możliwych utrudnieniach...

Korzystając z serwisu parafialnego wyrażasz zgodę na obsługę plików Cookie przez Twoją przeglądarkę. Czytaj więcej. Akceptuję (ukryj)

Sprawozdanie za rok 2015

Kazanie wygłoszone przez ks. Proboszcza Zygmunta w dniu 31 grudnia 2015.

 

Drodzy parafianie,

I.     Kończący się rok 2015 daje nam okazję do podziękowania Bogu za wiele wydarzeń duchowych w których uczestniczyliśmy bezpośrednio lub pośrednio. Nasza parafia jest częścią Kościoła Powszechnego w Polsce, który w tym roku szczególnie przezywał:

 – W lipcu prawie 45 tys. ludzi z kraju i zagranicy, którzy przez cały dzień trwali na wspólnej modlitwie na Stadionie Narodowym, słuchając m.in. konferencji o. Johna Bashobory. W ostatnim punktem czuwania była adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z modlitwą o uzdrowienie.

– Kwestia wzrastającej fali uchodźców w Europie była jednym z tematów obrad KEP w październiku. Biskupi ocenili że sprawa ta jest w Polsce przeżywana „bardzo emocjonalnie, nieproporcjonalnie do skali zjawiska”. Kościół wyraził chęć współpracy z organami państwowymi by przygotować się na ewentualną falę uchodźców.

– W październiku największym osiągnięciem Synodu Biskupów na temat współczesnych wyzwań wobec rodziny jest konieczności otoczenia troską i towarzyszenia duszpasterskiego wszystkim sytuacjom regularnym i nieregularnym w małżeństwie.  

– 22 Listopada  Mszę św. z okazji 50. rocznicy wymiany listów o pojednaniu odprawili na Jasnej Górze biskupi polscy i niemieccy..

– Natomiast 12 Grudnia z gorącym apelem w Roku Miłosierdzia o wzajemne przebaczenie i zwróciło się do wszystkich środowisk Prezydium KEP. „Wezwanie do życia miłosierdziem oznacza przede wszystkim dążenie do przebaczenia i pojednania: do przebaczenia zniewag, porzucenia żalu, złości, przemocy i zemsty. Przebaczenie stanowi siłę, która przywraca nam nowe życie i dodaje odwagi, aby patrzeć w przyszłość z nadzieją” –napisali biskupi.

– 13 grudnia Obrzędem otwarcia Drzwi Świętych zainaugurowano w polskich diecezjach obchody Jubileuszu Miłosierdzia. Bramy Miłosierdzia, które powstały w katedrach i kościołach jubileuszowych, będą miejscem uzyskiwania odpustu zupełnego dla siebie lub za zmarłych. 

Według danych statystycznych sprzed kilku dni, wiarę katolicką deklaruje aż 93 proc. Polaków. Najsłabsza jest religijność młodzieży i trzydziestolatków oraz mieszkańców dużych miast – podał Główny Urząd Statystyczny. Badania pokazują, że Kościół stoi przed dużym wyzwaniem, by znaleźć sposób na właściwy przekaz wiary młodym Polakom, tak w kontekście Światowych Dni Młodzieży, jak i na dalszą przyszłość.

Przy tej okazji wspominamy ludzi Kościoła zmarłych w minionym roku. Warto chociaż wspomnieć  o. Jana Górę i ks. prof. Tadeusza Ślipko SJ.

 

II.   W tle tych wydarzeń odbywały się nasze, skromniejsze wydarzenia w naszej parafii. Po skończonej wizycie kolędowej, spotkaniu duszpasterzy i Rady duszpasterskiej, zostały podjęte następujące wezwania na rok 2015:

  1. Udostępnić kościół dla potrzeb pielgrzymów w okresie wakacyjnym. Wszelkie grupy przybywające do naszej świątyni miały możliwość skorzystania z specjalnego numeru, celem zwiedzenia naszej świątyni. Mimo tej możliwości zauważyłem stosunkowo niewielkie zainteresowanie grup pielgrzymkowych nasza świątynią. Możliwość ta jest ciągle aktualna. Nie ukrywam jednak iż gorącym pragnieniem mojego serca jest całkowite otwarcie świątyni w ciągu dnia, nawet z możliwością wystawienia Najświętszego Sakramentu przez cały dzień. Ale jest to zupełnie inne wezwanie.
  2. Zbiórka funduszy i stworzenie wstępnego projektu malowania kościoła. W tym celu decyzją Rady Duszpasterskiej ustaliśmy iż taca każdej pierwszej niedzieli będzie  na to przeznaczona. Wyłączone są jednak miesiące zimowe z uwagę na koszty dogrzewania salek i kościoła. Dzięki temu na specjalnym koncie uzbieraliśmy w tym roku ponad 37 tyś. złotych. na ten cel. Projektu malowania jeszcze nie mamy, mam nadzieję iż w styczniu uda się go stworzyć.  
  3. Stworzenie grupy czytania Słowa Bożego. Udało się powołać siedem osób, które w niedziele i w tygodniu czytają Słowo Boże w czasie eucharystii. Zapraszamy jeszcze nie zdecydowanych.
  4. Uporządkowanie terenu przed kościołem. Udało się to zrobić jeszcze w czerwcu. Zostały zakupione donice, które nie tylko upiększają teren przed kościołem lecz także go porządkują. Dziękuję ofiarodawcom drzewek i kwiatów.

W roku 2015 w naszej parafii nastąpiły zmiany personalne. Odszedł ks. Józef Komosa. W jego miejsce przyszedł neoprezbiter ks. Mateusz Koziołek. Został on katechetą Zespołu Szkół Łączności i opiekunem Służby Liturgicznej. Mimo krótkiego jeszcze pobytu w naszej wspólnocie, już teraz cieszy się uznaniem szczególnie jako spowiednik ludzi młodych.   

Podobnie jak w innych latach swoją działalność prowadzą grupy parafialne. Każdej środy  gromadzili się czciciele NMP Wspomożenia Wiernych. 15 dzień miesiąca to modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego Jana Tyranowskiego. W drugą sobotę października po raz XI wyruszyła z Dębnik do Łagiewnik Piesza Pielgrzymka Śladami Karola Robotnika.

Bardzo pożyteczną pracę wykonuje Zespół Charytatywny, który dzięki wielkiej ofiarności parafian oraz społecznej pracy wolontariuszy, pomaga wielu osobom z naszej parafii i w miarę możliwości także innym osobom będącym w trudnej sytuacji.  Szczegółowe rozliczenie działalności Zespołu Charytatywnego dostępne jest do wglądu w kancelarii parafialnej.  Dziękujemy naszym parafianom za ofiarowaną pomoc składaną w każdą III niedzielę miesiąca zarówno przy kościele parafialnym jak i przy kościołach rektoralnych. Swoją pracę duchową kontynuuje Wspólnota Ewangelizacyjna Ain Karim, pod opieką duchową ks. Andrzeja Gołębiowskiego. W salach parafialnych we wtorki, środy i soboty spotyka się przez cały rok Wspólnota Anonimowych Alkoholików. Kontynuowana jest systematyczna modlitwa we wspólnotach: Siloe, Komórki Ewangelizacyjne. Działa nasz Chór Dębnicki oraz schola pod kierunkiem p. Agnieszki. Siostra Emanuella w SP 30 prowadzi dla dzieci koło misyjne. Dziękujemy lektorom i ministrantom i ministrantom Seniorom  za ich zaangażowanie. Dębnicki Dzwon po zeszłorocznej modernizacji, jest wydawany raz w miesiącu i pragnie dotrzeć do odbiorców różnych grup wiekowych.

Pod kierunkiem ks. Leszka i Roberta Kruczek działają warsztaty pisania Ikon. Największą wspólnotą parafialną są Róże Żywego Różańca, liczymy, że ta forma rozwoju duchowego, będzie dalej ożywiała naszą parafię. Szczególną rolę doradczą w naszej parafii stanowi Rada Duszpasterska. Dziękujemy za poświęcony czas i cenne uwagi dotyczące realizowanych zadań w ramach duszpasterstwa parafialnego. Cieszymy się z istnienia i prowadzonej działalności przez Kręgi Rodzin. Pod koniec tego roku powstała nowa wspólnota Domowego Kościoła. Z uwagi na Synod Biskupów dotyczący sytuacji małżeństwa duszpasterze oraz wyraźne wskazania naszych biskupów zależny nam na pomocy duchowej rodzinom które pragną pogłębić swoją chrześcijańską tożsamość. Ze środków parafialnych działa Poradnia Rodzinna, która w minionym roku przyjęła 132 par. Systematycznie prowadzone są spotkania Grupy Turystycznej, pod kierunkiem ks. profesora Macieja Ostrowskiego. Grupa parafian przez cały rok korzysta z zajęć z tenisa stołowego. Cieszymy się z prężnie działającego duszpasterstwa na Łosiówce i przy ul. Św. Jacka 16.   

Na szczególne słowa zasługuje inicjatywa modlitw o uzdrowienie duchowe i cielesne, kontynuowane pod kierunkiem ks. Adama Starzyka. Co miesiąc spora grupa wiernych z Krakowa i nie tylko może doświadczyć działania Bożego Miłosierdzia. Od września pomaga mu w tej inicjatywie ks. Mateusz.

 

Dwa lata temu w święto św. Rodziny zainicjowaliśmy jubileusze małżeństw.  W tym roku  na nasze zaproszenie (w sumie wysłaliśmy 313 zaproszeń) odpowiedziało 90 par, które dziękowały Bogu za ten sakrament i wzajemną wierność. 

 

     Frekwencja wiernych w niedzielnej mszy świętej wynosi ok. 1300 osób (sobota wieczorem i niedziela), kościół rektoralny Księży Salwatorianów; ul. Św. Jacka – ok. 600 osób, kościół rektoralny na Łosiówce ul. Tyniecka – 300 osób; w Domach Pomocy Społecznej przy ul. Nowaczyńskiego i Praskiej oraz w kościele Księży Zmartwychwstańców uczestniczy w niedzielnej Eucharystii ok. 100 osób.

 

 Do wspólnoty kościoła przez sakrament chrztu przyjęliśmy 69 dzieci. W naszej parafii zostało zawartych tylko 9 ślubów. Co w porównaniu z rokiem ubiegłym stanowi znaczny spadek.  Odwiedziliśmy prawie 500 chorych z naszej parafii niosąc Najświętszy Sakrament i Namaszczenie Chorych.

W roku 2015 odeszło do Pana 76 naszych parafian, plus 31 osób  z DPS przy ul. Nowaczyńskiego.

 

     Dziękujemy Bogu za hojność naszych parafian i polecamy naszych dobroczyńców Bożej Opiece. 

 

     Obejmujemy modlitwą działania jakie podejmuje Ojciec Święty Franciszek. Prośmy ufnie aby Pan przyjął to co za nami i pobłogosławił wszelkie plany i zamiary w Nowym Roku 2016.

 

Oddajemy Ci wszystkie odruchy dobrej woli, by zachować spokój

i przyjaźń ze sąsiadami.

Oddajemy Ci długie i przeraźliwie nudne dni ludzi chorych i starszych.

Oddajemy Ci ich nieprzespane noce.

Oddajemy Ci cierpienia i jęki ludzi, którzy w tym roku bardzo chorowali.

Oddajemy Ci to wszystko co składało się na konanie tych,

którzy w tym roku odeszli do wieczności.

Oddajemy Ci wszystkie wzniesienia naszego serca, gdy modlimy się do Ciebie

Oddajemy Ci nasze Drogi Krzyżowe tegorocznego Wielkiego Postu,

radosne śpiewanie Marii Królowej Maja i nasze przesuwanie

różańca w październiku.

Oddajemy Ci jeszcze raz nasz żal za grzechy wyznawane

przy konfesjonale.

Oddajemy Ci nasza radość, gdy podczas Komunii św.

przychodzisz do naszego serca.

Ofiarujemy Ci nasze postanowienia, poczynione w czasie adwentowych

i wielkopostnych rekolekcji, oraz w czasie słuchania Słowa Bożego.

Ofiarujemy Ci o Jezu wszystko co nasze,

aby cokolwiek wejdzie w nasze życie w Nowym Roku,

prowadziło nas do Ciebie i do Ciebie przybliżało