X

Zostałeś przekierowany do nowego serwisu parafii. To łącze może wymagać aktualizacji. Czytaj o możliwych utrudnieniach...

Korzystając z serwisu parafialnego wyrażasz zgodę na obsługę plików Cookie przez Twoją przeglądarkę. Czytaj więcej. Akceptuję (ukryj)

>> W naszej świątyni możliwość uczestnictwa dla 110 wiernych >>

Wyzwania dla naszej parafii w roku 2016

Na ostatnim spotkaniu kapłanów i Rady Duszpasterskiej poruszono – przede wszystkim – tematykę kluczowych zadań przewidzianych dla naszej parafii na rok 2016. Wytyczono także priorytetowe działania oraz ustalono główne cele, które pragnę przedstawić.

 

Po pierwsze… Przygotowanie i dobre przeżycie Światowych Dni Młodzieży

Nie można pominąć tego wydarzenia w naszych planach, ponieważ jest ono związane z dużym nakładem pracy osób – zarówno duchownych, jak i świeckich – z parafii. Nasza parafia wraz z parafią salezjańską w Pychowicach będą gościły młodzież salezjańską z różnych części świata. Oznacza to, że jako placówka musimy przygotować się na przyjęcie około 2000 młodych ludzi. Do tej pory na terenie parafii udało się zagwarantować 400 miejsc noclegowych w dwóch szkołach: Szkole Podstawowej nr 30 i Gimnazjum nr 22. Rodziny z naszej parafii przygotowały 150 miejsc. Warto podkreślić fakt przyjęcia przez niektóre z nich aż kilkunastu osób. Za wszelką pomoc w kwestiach noclegowych wyrażam ogromną wdzięczność. Myślę jednak, że naszą parafię stać na więcej. Rodziny z dużo mniejszej parafii w Pychowicach przyjmują pod swój dach aż 800 osób. Doskonale zdaję sobie sprawę z pewnego rodzaju lęku, jaki pojawia się – w związku z poruszoną wyżej kwestią – szczególnie u ludzi starszych lub samotnych. Jednak wszyscy mogą czuć się bezpiecznie.
W naszej parafii potrzebni będą także wolontariusze (około 50. osób), którym powierzona zostanie m.in. pomoc przy rozlokowaniu pielgrzymów w pierwszych dniach ich pobytu u nas. Chętnych do zasilenia szeregów wolontariuszy lub przyjęcia osób na nocleg, proszę o kontakt ze mną lub z księdzem Andrzejem. Można się z nami komunikować również za pośrednictwem Internetu. Na każdej Mszy Świętej będziemy modlić się w powyższych intencjach.

 

Po drugie… Kontynuacja przygotowań do malowania kościoła

Na ten celu uzbieraliśmy już prawie 40 tysięcy złotych na osobnym koncie – głównie ze składek z pierwszych niedziel i wpłat indywidualnych. Od kwietnia powrócimy również do pierwszoniedzielnych składek. Rada Duszpasterska podsunęła też pomysł usytuowania osobnej skarbony na ten cel, dla osób przyjezdnych.
Zapowiadane malowanie nie będzie zwyczajne, gdyż istnieje potrzeba przemyślenia niektórych elementów wystroju w kościele. Nasz patron – św. Stanisław Kostka – wymaga godniejszej lokalizacji we wnętrzu świątyni. Wraz z kilkoma osobami z parafii, panią konserwator i księżmi Kruczkami jesteśmy na etapie tworzenia projektu. Logika podsuwa także, żeby przed malowaniem poprawić jakość oświetlenia w samym kościele. Oświetlenie w prezbiterium zostało już zmodernizowane w ostatnich latach.

 

Po trzecie… Stopniowa poprawa systemu grzewczego

W trakcie wizyty duszpasterskiej wiele osób zwraca uwagę na chłód w kośćiele . Podczas mroźnych dni na początku tego roku, mimo że ogrzewanie pracowało nieustannie, temperatura w kościele spadała. Poprosiłem fachowców o przeanalizowanie tego problemu. Wiadomo gdzie są słabe punkty tego ogrzewania i w miarę możliwości będą one eliminowane. Niestety całość zadania nie zostanie sfinalizowana w 2016 roku.

 

Po czwarte… Nowi parafianie

Wielu z nich odkrywamy dopiero w trakcie kolędy. Rada Duszpasterska podsunęła bardzo ciekawy pomysł, aby Wielka Sobota, która w szczególny sposób jednoczy wszystkich parafian, była momentem spotkania z nimi. Członkowie Rady chcą spotkać się w tym dniu z nowymi osobami w naszej świątyni. Pragną je powitać oraz wręczyć im informator o parafii. Do tej inicjatywy zapraszam także pozostałych parafian. To miły sposób wprowadzenia nowych członków naszej wspólnoty do istniejącej już rodziny parafialnej. Jednocześnie pragnę zaprosić wszystkich na festyn, który zostanie zorganizowany pod koniec czerwca tego roku.

 

Po piąte… Sposób przeżywania Roku Miłosierdzia ogłoszonego przez papieża Franciszka

W czasie kolędy zrodził się pomysł odmawiania codziennie Koronki do Miłosierdzia Bożego, szczególnie w intencji grzeszników i dobrego przeżycia Światowych Dni Młodzieży. W związku z tym w czasie Wielkiego Postu o godzinie 17.45 będzie odmawiana Koronka, a także będzie odczytywany krótki fragment listu papieża Franciszka na rozpoczęcie Roku Miłosierdzia.

 

Inne…

Jest jeszcze kilka pomniejszych kwestii czy pomysłów które zrodziły się podczas tegorocznej wizyty duszpasterskiej. Wszystkich nie sposób wymienić. Wspomnę tylko o dodatkowej Mszy niedzielnej o godz. 20.00 – w tym roku także we wrześniu,
o bardziej szczegółowej rozpisce kolędy, o sprawie związanej z kaplicą przy ul. Madalińskiego wokół której ma być teren budowy nowych mieszkań, inicjatywie częstszych pielgrzymek, modlitwie za parafian zmarłych w danym tygodniu – będziemy ich wymieniać w Modlitwie Wiernych w każdą niedzielę, osobnym konfesjonale dla głośnomówiących – proszę by takie osoby zgłaszały się w zakrystii, wtedy można się na osobności wyspowiadać. Uwagę wielu parafian zwraca także kwestia zachowania dzieci w kościele. Zarówno ja, jak i pozostali księża, bardzo cenimy obecność najmłodszych parafian i jesteśmy wdzięczni rodzicom za ich przyprowadzanie do naszej świątyni. Jednocześnie informuję, że w sytuacjach, kiedy zachowanie dziecka zaczyna rozpraszać uczestników Mszy Świętych i nabożeństw, rodzice wraz z dzieckiem mają możliwość skorzystania z kaplicy. O co uprzejmie proszę.

Myślę, że wiele spraw można rozwiązać przy zwykłej ludzkiej życzliwości i uśmiechu. I jest dla mnie jasne, że to powinno wychodzić przede wszystkim z takiego miejsca, jakim jest kościół. Dlatego też kwestia zachowania się dzieci czy podnoszona sprawa uporczywego siedzenia na skraju ławki w momencie, kiedy bliźni prosi nas o wpuszczenie lub przesunięcie się, nie powinny praktykującym Katolikom sprawiać trudności. To okazja do zwyczajnej ludzkiej życzliwości, uśmiechu, a dopiero jeśli zajdzie taka konieczność do delikatnego, ale też kulturalnego upomnienia. Kościół.

Drodzy Bracia i Siostry. Dziękuję wszystkim, którzy – w trakcie wizyty duszpasterskiej – podzielili się swoimi uwagami i spostrzeżeniami. Dziękuję za wspólną troskę o kościół przez duże „K” i małe „k” – naszą świątynię. Dziękuję za każdą ofiarę…budujące słowa. Zadania, jakie podejmuję w tym roku w parafii, wydają się być ziarnem, które dopiero w przyszłości wyda plony. W takiej społeczności jak parafia wszelkie zmiany zachodzą powoli. Duch Święty wieje kiedy chce. Niech nam w tych wszystkich zamiarach i planach błogosławi Wszechmogący Bóg. Będę Go o to prosił.

Ks. Zygmunt Kostka, proboszcz