X

Zostałeś przekierowany do nowego serwisu parafii. To łącze może wymagać aktualizacji. Czytaj o możliwych utrudnieniach...

Korzystając z serwisu parafialnego wyrażasz zgodę na obsługę plików Cookie przez Twoją przeglądarkę. Czytaj więcej. Akceptuję (ukryj)

Pożegnanie Olgi Mawrič założycielki Zespołu Charytatywnego

Pani Olga Mawrič dnia 20.05.1997 r. odznaczona została Nagrodą Roku medalem R.P. „CZŁOWIEK CZŁOWIEKOWI” w kategorii Pozainstytucjonalnej Działalności Humanitarnej i 1.04.1999 odznaczeniem papieskim „PRO ECCESIA ET PONTIFICE”.

Żegnamy Cię Oleńko, założycielko naszego Zespołu Charytatywnego.
W parafii dębnickiej byłaś 60 lat od lutego 1941 r. kiedy to Niemcy w ciągu 3 dni nakazali opuścić Wam mieszkanie przy ul. Ujejskiego. Twój brat ks. Witold Kacz przeszedł najcięższe więzienie w Rawiczu, w okresie stalinowskim, za to że był kapelanem AK-owców w rejonie myślenickim. Więzienie nadwyrężyło jego zdrowie i za zezwoleniem bp. Karola Wojtyły mógł odprawiać msze św. w domu lub czasem w naszym kościele, gdzie też spowiadał. Czas wypełniała mu praca charytatywna na rzecz Dekanatu krakowskiego i w tej pracy Ty mu pomagałaś.

Swoją pracę ks. Witold uzgadniał z ówczesnym bp. Karolem Wojtyłą, który nieraz odwiedzał go w domu. Dlatego po śmierci brata postanowiłaś kontynuować pracę charytatywną. I tak od maja 1981 r. z siostrą Faustynianą zaczęłaś pracę na rzecz ubogich, rozdzielałaś odzież i żywność. W tym też roku przygotowałaś Wigilię dla 30 osób. W kwietniu 1985 r. powstał w parafii „Ruch Ku Cywilizacji Miłości” i w jego ramach podjęłaś z wieloma osobami działalność charytatywną.

W 1992 r. został uruchomiony punkt przyjmowania i wydawania odzieży, a 8 lutego 1993 r. powstał samodzielny Zespół Charytatywny, którego byłaś pierwszym kierownikiem. Byłaś przede wszystko jego „duszą”. Ze swoim ciepłem i miłością do każdego człowieka. Równocześnie prowadziłaś całą dokumentację Zespołu. Byłaś też czynnym członkiem Żywego Różańca – zelatorką I Róży, Siloe. Od września 1998 r. prowadziłaś jedną z Komórek Ewangelizacyjnych.

W wywiadzie dla Dębnickiego Dzwonu z 22.02.2001 r. na pytanie: Jakie rady dałabyś innym, odpowiedziałaś:

”Żeby nie żałowali czasu ani serca dla drugich. Żeby z uśmiechem, pogodą podchodzić do drugiego człowieka; z wyrozumiałością”.

Taką Cię zapamiętamy i spełnimy prośbę rodziny, by zamiast kwiatów dać ofiarę na rzecz Hospicjum.

Niech Pan Bóg przygarnie Cię i wynagrodzi za Twoje dobre serce, trudy, i starania na rzecz ubogich, w których widziałaś cierpiącego Chrystusa.

Elżbieta Porębska
Kraków 3.01.2009

Olga Mawrič ur. 12.06.1922; zm. 3.01.2009
Pochowana jest razem z bratem na cmentarzu Rakowickim w Krakowie

Z działalnością ks. Witolda Kacza możemy zapoznać się w interesującej książce Pawła Zuchniewicza, o wyniesionej na ołtarze w 2018 r. Hannie Chrzanowskiej pt. „Siostra naszego Boga” [córce prof. U.J. Ignacego Chrzanowskiego, aresztowanego podczas Sonderaktion Krakau, zmarłego w obozie w Sachsenhausen]. Hanna w swojej pracy m.in. zainicjowała opiekę pielęgniarską nad chorymi w domu, w ramach parafii. Współpracowała z arcybiskupem Karolem Wojtyłą, kardynałem Franciszkiem Macharskim, infułatem Ferdynandem Machayem i ks. Witoldem Kaczem, duszpasterzem chorych w archidiecezji krakowskiej.