X

Zostałeś przekierowany do nowego serwisu parafii. To łącze może wymagać aktualizacji. Czytaj o możliwych utrudnieniach...

Korzystając z serwisu parafialnego wyrażasz zgodę na obsługę plików Cookie przez Twoją przeglądarkę. Czytaj więcej. Akceptuję (ukryj)

>> Różaniec z wypominkami w listopadzie o 17.30 >>

Pożegnanie Olgi Mawrič założycielki Zespołu Charytatywnego

Pani Olga Mawrič dnia 20.05.1997 r. odznaczona została Nagrodą Roku medalem R.P. „CZŁOWIEK CZŁOWIEKOWI” w kategorii Pozainstytucjonalnej Działalności Humanitarnej i 1.04.1999 odznaczeniem papieskim „PRO ECCESIA ET PONTIFICE”.

Żegnamy Cię Oleńko, założycielko naszego Zespołu Charytatywnego.
W parafii dębnickiej byłaś 60 lat od lutego 1941 r. kiedy to Niemcy w ciągu 3 dni nakazali opuścić Wam mieszkanie przy ul. Ujejskiego. Twój brat ks. Witold Kacz przeszedł najcięższe więzienie w Rawiczu, w okresie stalinowskim, za to że był kapelanem AK-owców w rejonie myślenickim. Więzienie nadwyrężyło jego zdrowie i za zezwoleniem bp. Karola Wojtyły mógł odprawiać msze św. w domu lub czasem w naszym kościele, gdzie też spowiadał. Czas wypełniała mu praca charytatywna na rzecz Dekanatu krakowskiego i w tej pracy Ty mu pomagałaś.

Swoją pracę ks. Witold uzgadniał z ówczesnym bp. Karolem Wojtyłą, który nieraz odwiedzał go w domu. Dlatego po śmierci brata postanowiłaś kontynuować pracę charytatywną. I tak od maja 1981 r. z siostrą Faustynianą zaczęłaś pracę na rzecz ubogich, rozdzielałaś odzież i żywność. W tym też roku przygotowałaś Wigilię dla 30 osób. W kwietniu 1985 r. powstał w parafii „Ruch Ku Cywilizacji Miłości” i w jego ramach podjęłaś z wieloma osobami działalność charytatywną.

W 1992 r. został uruchomiony punkt przyjmowania i wydawania odzieży, a 8 lutego 1993 r. powstał samodzielny Zespół Charytatywny, którego byłaś pierwszym kierownikiem. Byłaś przede wszystko jego „duszą”. Ze swoim ciepłem i miłością do każdego człowieka. Równocześnie prowadziłaś całą dokumentację Zespołu. Byłaś też czynnym członkiem Żywego Różańca – zelatorką I Róży, Siloe. Od września 1998 r. prowadziłaś jedną z Komórek Ewangelizacyjnych.

W wywiadzie dla Dębnickiego Dzwonu z 22.02.2001 r. na pytanie: Jakie rady dałabyś innym, odpowiedziałaś:

”Żeby nie żałowali czasu ani serca dla drugich. Żeby z uśmiechem, pogodą podchodzić do drugiego człowieka; z wyrozumiałością”.

Taką Cię zapamiętamy i spełnimy prośbę rodziny, by zamiast kwiatów dać ofiarę na rzecz Hospicjum.

Niech Pan Bóg przygarnie Cię i wynagrodzi za Twoje dobre serce, trudy, i starania na rzecz ubogich, w których widziałaś cierpiącego Chrystusa.

Elżbieta Porębska
Kraków 3.01.2009

Olga Mawrič ur. 12.06.1922; zm. 3.01.2009
Pochowana jest razem z bratem na cmentarzu Rakowickim w Krakowie

Z działalnością ks. Witolda Kacza możemy zapoznać się w interesującej książce Pawła Zuchniewicza, o wyniesionej na ołtarze w 2018 r. Hannie Chrzanowskiej pt. „Siostra naszego Boga” [córce prof. U.J. Ignacego Chrzanowskiego, aresztowanego podczas Sonderaktion Krakau, zmarłego w obozie w Sachsenhausen]. Hanna w swojej pracy m.in. zainicjowała opiekę pielęgniarską nad chorymi w domu, w ramach parafii. Współpracowała z arcybiskupem Karolem Wojtyłą, kardynałem Franciszkiem Macharskim, infułatem Ferdynandem Machayem i ks. Witoldem Kaczem, duszpasterzem chorych w archidiecezji krakowskiej.