X

Zostałeś przekierowany do nowego serwisu parafii. To łącze może wymagać aktualizacji. Czytaj o możliwych utrudnieniach...

Korzystając z serwisu parafialnego wyrażasz zgodę na obsługę plików Cookie przez Twoją przeglądarkę. Czytaj więcej. Akceptuję (ukryj)

System parafialnych Komórek Ewangelizacyjnych

Spotkania odbywają się w środy o godz. 19.00.

Opiekunem komórek jest ks. Dariusz Skowron

W naszej parafii odnowa przez system komórek parafialnych rozpoczęła się od wprowadzenia adoracji Najświętszego Sakramentu w każdą niedzielę począwszy od lipca 1995 r. oraz modlitwy o odnowę duchową naszej parafii. Tekst modlitwy został rozniesiony do domów parafian w czasie świątecznej wizyty duszpasterskiej w styczniu
1996 r.

Źródła inspiracji systemu komórek w parafii św. St. Kostki można dostrzec w postaci Sługi Bożego Jana Tyranowskiego, który w czasie okupacji zapraszał parafian do swojego domu (oikos). Spotkania składały się z modlitwy, czytania Pisma Świętego, katechezy, dyskusji i końcowej modlitwy.

Innym źródłem jest list apostolski Jana Pawła II Tertio millennio adveniente poświęcony przygotowaniom do Jubileuszu roku 2000. W drugim roku tych przygotowań, roku Ducha Świętego, zorganizowano w naszej parafii w sierpniu 1998 r. seminarium na temat systemu komórek parafialnych, które prowadził wraz z zespołem ks. Paul Fenech z Malty. W seminarium uczestniczyło ok. 50 osób. W czasie końcowej sesji seminarium utworzony 4 komórki, które pobłogosławił ks. bp Kazimierz Nycz. Komórki rozpoczęły spotkania w domach we wrześniu 1998 r. Spotkania w czterech komórkach odbywały się systematycznie co tydzień. Uczestniczyło w nich w sumie 35 osób.

Odnowa parafii przez ewangelizację prowadzoną według systemu komórek parafialnych oparta jest na:

 1. ostatnim nakazie Jezusa Chrystusa z Mt 28, 18-20
 2. adhortacji apostolskiej Pawła VI Evangelii Nuntiandi
 3. strategii ewangelizacji OIKOS

 

Pytania i odpowiedzi

Oikosjest greckim słowem określającym domostwo, dom, rodzinę, sługi, miejsce zamieszkania. Wielokrotnie zostało użyte w Nowym Testamencie. Rozważmy na przykład fragment z Dz 10-11 opisujący powołanie setnika Korneliusza: „W Cezarei mieszkał pewien człowiek imieniem Korneliusz, setnik z kohorty zwanej Italską, pobożny i „bojący się Boga” wraz z całym swym domem (oikos) (Dz 10,1-2). Otrzymał on polecenie wezwania Piotra do swego domu. „Korneliusz oczekiwał ich, zwoławszy swych krewnych i najbliższych przyjaciół” (w. 24). Piotr pouczył Korneliusza, „jak zbawisz siebie i cały swój dom (oikos)” (11, 14). Podobnie było w przypadku Zacheusza, który zaprosił Jezusa do swojego domu (Łk 19,1-10): „Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoi domu” (oikos). W czasie uczty w domu Zacheusza, gdzie zebrali się jego przyjaciele – znienawidzeni przez Żydów poborcy podatków – Jezus powiedział: „Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu (oikos)… Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło” (w. 9).
Ewangelizacja oikos zakłada dzielenie się wiarą z tymi, którzy są naszym najbliższym otoczeniem. Polem ewangelizacji jest codzienne życie. Każdy katolik winien być ewangelizatorem swego „domu”. Osoby ewangelizowane zapraszane są na spotkania małych grup – komórek parafialnych spotykających się w domu animatora. Nazwa „komórka” wzięta jest z porównania Kościoła do Ciała. Ciało ludzkie składa się z komórek, tak też parafia jako Ciało Chrystusa spotyka się oprócz nabożeństw liturgicznych w komórkach – grupach dzielenia się wiarą. Animatorzy formowani są na 6-tygodniowym kursie dwa razy w roku. Członkowie komórek zapraszają swój oikos. Gdy liczba uczestników przekroczy 18-20 osób, następuje podział komórki na dwie. Odnowa parafii tą metodą prowadzona jest w wielu krajach europejskich i w USA.Nad całym procesem ewangelizacji czuwa proboszcz. On też przygotowuje nauczanie nagrywane na kasecie magnetofonowej i to nagranie słuchane jest na spotkaniu każdej komórki. Od 2003 opiekunem komórek był ks. Tadeusz Nowak, wikary.
Spotkanie w komórce parafialnej odbywa się według następujących punktów:

 1. Pieśń i modlitwa.
 2. Dzielenie się.
 3. Nauczanie – słuchanie nagrania proboszcza lub opiekuna.
 4. Dyskusja, refleksja nad nauczaniem.
 5. Informacje.
 6. Ewangelizacyjna modlitwa wstawiennicza.
 7. Modlitwa w wymienionych intencjach.
 1. Wzrastanie w więzi z Jezusem.
 2. Wzrastanie w miłości braterskiej.
 3. Dzielenie się wiarą.
 4. Posługiwanie w Ciele Chrystusa.
 5. Wspieranie innych i przyjmowanie wsparcia od innych.
 6. Formowanie nowych animatorów.
 7. Pogłębienie świadomości katolickiej.

 

Modlitwa

Podstawą całego systemu komórek i każdego spotkania jest modlitwa, przede wszystkim modlitwa za mój dom – oikos. Z modlitwy wynika wszelkie działanie. Nie trzeba, by było wielkie, lecz musi wynikać w wiary i miłości do Jezusa, który pragnie dotrzeć do każdego człowieka. Ty również możesz włączyć się w dzieło odnowy swojego domu – oikos. Po prostu módl się i zacznij się dzielić tą cząstką Jezusa, którego spotkałeś.

Spotkania są otwarte dla wszystkich parafian.

Terminy spotkań komórek: środa 19.00-20.30

 • ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 2, Ignacy Jurczyński, 7 osób
 • ul. Dębowa 14, Władysława Zięba, 11 osób

 

Modlitwa o odnowę parafii św. Stanisława Kostki

Panie Jezu Chryste, najlepszy Pasterzu swojej owczarni! Wierzymy, że Twoja troska o odnowę tej parafii jest większa od naszych pragnień. Świadomi naszych słabości podejmujemy trudne zadanie głoszenia Dobrej Nowiny w obliczu Trzeciego Tysiąclecia od Twego narodzenia.

Uczyń nas świadkami Twojej obecności w naszym życiu. Usuń spośród nas wszelką bojaźń, lenistwo i apatię, a obdarz nas odwagą, zapałem i miłością. Daj nam serce słuchające i gotowe pójść za Twoim głosem.

Pomóż nam rozeznać naszą rolę w ewangelizacji parafii i spraw, byśmy pracowali w duchu modlitwy, posłuszeństwa i niezachwianego zapału w realizacji Twojego planu. Przemieniaj wszystko i każdego z nas. Niech Twój Duch działa przez nas z wielką mocą i wolnością.

Błagamy Cię o to przez wstawiennictwo Maryi, Gwiazdy ewangelizacji, w której ręce składamy dzieło odnowy naszych serc i całej parafii. Amen.