X

Zostałeś przekierowany do nowego serwisu parafii. To łącze może wymagać aktualizacji. Czytaj o możliwych utrudnieniach...

Korzystając z serwisu parafialnego wyrażasz zgodę na obsługę plików Cookie przez Twoją przeglądarkę. Czytaj więcej. Akceptuję (ukryj)

>> Wszystkim wyjeżdzającym na letni wypoczynek życzymy błogosłąwionego czasu. >>

Dokumenty ślubne

Protokół przedmałżeński

Narzeczeni proszeni są o zgłoszenie się z kompletem dokumentów na spisanie protokołu przedmałżeńskiego. Protokół spisywany jest w obecności ks. Proboszcza (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu – tel. (12) 269-16-18).

Dokumenty, które powinni złożyć narzeczeni przed ślubem:

  • dokument tożsamości,
  • świadectwo chrztu, wydane nie wcześniej niż pół roku przed planowanym terminem ślubu,
  • świadectwo przyjęcia sakramentu bierzmowania, jeśli nie zostało odnotowane w metryce chrztu,
  • 3 egzemplarze dokumentu z Urzędu Stanu Cywilnego („zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa”). Jeżeli narzeczeni zawarli już między sobą cywilny związek, wówczas przedkładają świadectwo zawarcia małżeństwa cywilnego,
  • świadectwo ukończenia katechizacji w szkole ponadgimnazjalnej,
  • świadectwo uczestnictwa w katechezach przedślubnych i odbycia spotkań w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego,
  • w przypadku ślubu poza parafią, pozwolenie od księdza proboszcza parafii macierzystej jednego z narzeczonych.