X

Zostałeś przekierowany do nowego serwisu parafii. To łącze może wymagać aktualizacji. Czytaj o możliwych utrudnieniach...

Korzystając z serwisu parafialnego wyrażasz zgodę na obsługę plików Cookie przez Twoją przeglądarkę. Czytaj więcej. Akceptuję (ukryj)

>> W naszej świątyni możliwość uczestnictwa dla 110 wiernych >>

Dzień skupienia w Myślenicach - październik 2006

W dniu 14 października 2006 r. udaliśmy się na Dzień Skupienia do parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myślenicach.

Pod przewodnictwem ks. Leszka Kruczka pojechało 9 pań. Jechaliśmy dwoma samochodami i busem. Z małymi przygodami, spowodowanymi przez jeden samochód udało się rozpocząć z opóźnieniem wspólne spotkanie z Parafialnym Zespołem Caritas „Betania” przy Parafii Narodzenia NMP. Zostaliśmy serdecznie przyjęci i ugoszczeni w „Betanii” przez siostrę Katarzynę, wraz z przedstawicielami Zespołu. Niestety, z racji obowiązków, w spotkaniu nie mógł uczestniczyć ksiądz Leszek Harasz, opiekun tamtejszego Zespołu. Informowaliśmy się nawzajem o naszych działaniach. Od siostry Katarzyny i członków Zespołu poznaliśmy następujące działania „Betanii”:

  • bezgotówkowa pomoc rodzinom w trudnościach materialnych. Opłaty za leki, czynsz, media, dofinansowanie wakacji itp.
  • dystrybucja żywności w ramach programu PEAD Unii Europejskiej,
  • kuchnia albertyńska w soboty wydaje ok. 150 obiadów,
  • spotkania co miesiąc w 2 grupach osób głuchoniemych, oraz niepełnosprawnych. Spowiedź, Msza św. poczęstunek,
  • troska o chorych w parafii. Msza św. domowa co tydzień u innych chorych. Odwiedziny w domach. Co miesiąc biuletyn Apostolstwa Chorych dla 250 osób.
  • z władzami miasta, restauratorami i dzięki licznym sponsorom, co roku przygotowywane jest spotkanie z ubogimi z okazji Wigilii Bożego Narodzenia,
  • spotkania i różne formy formacji członków Zespołu.

Po spotkaniu uczestniczyliśmy w kościele parafialnym we wspólnej Eucharystii sprawowanej przez ks. Leszka Kruczka. W modlitwach wiernych wypraszaliśmy łaski potrzebne dla księży opiekunów, członków obu Zespołów, oraz ich rodzin, a także w intencji naszych dobrodziejów. Modliliśmy się za naszych podopiecznych; o zdrowie dla nich, by nigdy nie brakło im chleba na stole, a także za zmarłych członków obu Zespołów. Prosiliśmy również o rychłą kanonizację Sługi Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II, by Jego nauczanie przynosiło liczne owoce dzieła miłosierdzia. W homilii wygłoszonej przez księdza Leszka zatytułowanej „Błogosławieni miłosierni” usłyszeliśmy m.in.:

„To co dawniej nazywano akcją miłosierdzia, a dziś nazywamy pomocą społeczną, w Biblii jest czynieniem sprawiedliwości. Bowiem sprawiedliwość Boża domaga się tego, by dzielić dobra tej ziemi w taki sposób, aby nie było biednych. Pomoc ubogiemu należy się ze sprawiedliwości… Wzorem miłosierdzia jest sam Bóg. Od Boga bowiem nic się nikomu nie należy, począwszy od samego istnienia, a Bóg wszystko, co istnieje, daje z miłości. Bóg daje pierwszy i to bez żadnych zasług ze strony stworzenia… Wszelkie akcje społeczne, w tym także naszego zespołu charytatywnego, są akcjami wyrównywania niedostatku. Ciężar tego i tej troski powinno nieść całe społeczeństwo, niosą go zaś ludzie szczególnie wrażliwi na potrzeby bliźnich… Działalność sióstr zakonnych , Matki Teresy z Kalkuty, wielu ludzi świeckich, opiekunów społecznych, ludzi bez reszty oddanych służbie drugiemu człowiekowi, członków Zespołów Charytatywnych przekracza niewątpliwie granice sprawiedliwości i bywa prawdziwym naśladowaniem Pana… Jezus domaga się miłosierdzia… On stawia sprawę jasno – będziemy sądzeni z miłości. Jezus domaga się od nas czynów, jednak mają to być czyny z miłości, a być miłosiernym oznacza nieść pomoc. „błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” Posłannictwo każdego człowieka na ziemi jest szczególnym posłannictwem miłosierdzia. Każdy z nas jest wezwany do tego, by tak jak Jezus, przejść przez ziemię dobrze czyniąc – czyniąc miłosierdzie”

W homilii nie mogło zabraknąć odwołania się do słów Ojca Świętego Jana Pawła II dotyczących miłosierdzia m.in. ”błogosławieństw z Kazania na Górze”, oraz wyjątków „homilii na krakowskich Błoniach z 18 sierpnia 2002 r., kiedy to zostali wyniesieni do chwały ołtarzy czterej polscy błogosławieni, którzy zasłynęli z postawy miłosierdzia wobec bliźnich, Jan Paweł II mówił:

„W obliczu współczesnych form ubóstwa, których jak wiem nie brakuje w naszym kraju, potrzebna jest dziś – jak to określiłem w liście Novo millennio ineunte – „wyobraźni miłosierdzia” w duchu solidarności z bliźnimi, dzięki której pomoc będzie „świadectwem braterskiej wspólnoty dóbr” (por. nr 50).
Niech tej „wyobraźni” nie zabraknie mieszkańcom naszej dębnickiej parafii i całej naszej Ojczyzny. Niech orędzie o Bożym miłosierdziu zawsze znajduje odbicie w dziełach miłosierdzia ludzi.
Do tych wszystkich ludzi dobrej woli, którzy czynią miłosierdzie, do was drogie panie i panowie z Zespołów Charytatywnych, którzy tyle czasu poświęcacie bliźniemu i nie jest wam obojętny drugi człowiek Jezus kieruje słowa: „błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”

Po Mszy św. modliliśmy się jeszcze indywidualnie przed cudownym obrazem Matki Bożej Myślenickiej wypraszając liczne łaski, oraz dziękowaliśmy za te otrzymane.

Serdecznie żegnani z błogosławieństwem i „krzyżykiem” od siostry Katarzyny wróciliśmy bez żadnych przeszkód do Krakowa.

Jeszcze raz kierujemy serdeczne podziękowania dla siostry Katarzyny i Zespołu „Betania„ z Myślenic, jak też dla opiekuna Zespołu Charytatywnego parafii Św. Stanisława Kostki w Krakowie – Księdza Leszka Kruczka za czas poświecony nam, członkom Zespołu Charytatywnego na dalsze umacnianie w tym co robimy. Bóg zapłać.

Elżbieta Porębska