X

Zostałeś przekierowany do nowego serwisu parafii. To łącze może wymagać aktualizacji. Czytaj o możliwych utrudnieniach...

Korzystając z serwisu parafialnego wyrażasz zgodę na obsługę plików Cookie przez Twoją przeglądarkę. Czytaj więcej. Akceptuję (ukryj)

>> Wszystkim wyjeżdzającym na letni wypoczynek życzymy błogosłąwionego czasu. >>

Zadania Akcji Katolickiej

 • urząd Kościelny wiernych świeckich, należący do fundamentalnej struktury Kościoła
 • misja głoszenia Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa
 • chrystianizacja każdej dziedziny życia
 • wspólny front apostolskiego działania Kościoła
 • budowa Kościoła – nie przez zewnętrzną ludzką działalność typu świeckiego, ale przez środki nadprzyrodzone:
 • słowo, sakrament i posługę miłości
 • widzenie, ocenianie, działanie – w duchu Ewangelii
 • odrodzenie życia według zasad katolickich w rodzinie i społeczeństwie
 • kształtowanie życia według zasad wiary
 • wzrastanie i umacnianie wspólnoty chrześcijańskiej
 • pogłębienie wiedzy o Jezusie Chrystusie, aby nastąpił świadomy wybór Jezusa Chrystusa jako Pana życia chrześcijanina
 • apostolstwo indywidualne (KPK – apostolstwo powinno przybrać formę Akcji Katolickiej)
 • odpowiedź na trendy sekularyzacji, wypierające wartości chrześcijańskie z życia społeczeństwa
  szkoła życia społecznego
 • formacja intelektualna, duchowa, apostolska, kulturalna, społeczna
 • realizacja apostolskiego celu Kościoła w zakresie ewangelizacji, uświęcania się, formacji sumienia według wzoru sumienia chrześcijańskiego – dążenie każdego chrześcijanina do świętości
 • rozświetlać życie codziennego według Ewangelii Jezusa: rodzinne, społeczne, zawodowe, polityczne, ekonomiczne, kulturalne
 • głosić Jezusa (ewangelizacja) w małżeństwie, rodzinie i społeczeństwie (różne instytucje, np. szkoła) biorąc wzór ze Świętej Rodziny; Małżeństwo i rodzina stanowią pierwszą płaszczyznę społecznego zaangażowania katolików świeckich – JP II
 • wdrażanie życie Ewangelią w życie codzienne
 • współodpowiedzialność świeckich z hierarchią za wyznawaną wiarę, a podawaną przez Urząd Nauczycielski Kościoła
 • świadectwo jedności w wierze z duchowieństwem, biskupami i papieżem
 • przywrócić świadomość suwerenności duchowej i moralnej Kościoła
 • współpraca świeckich i duchownych
 • świeccy przyjmują odpowiedzialność za prowadzenie działalności duszpasterskiej
 • podejmować wspólne (świeccy i duchowni) działanie, aby budować, rozwijać i podkreślać wspólnotę Kościoła
 • angażować świeckich w organizowanie życia codziennego, społecznego i kościelnego
 • niweczyć bierność
 • prowadzić działalność pod zwierzchnictwem hierarchii, czuwającej nad czystością doktryny katolickiej
 • wdrażać i uczyć katolików świeckich pracy w zespołach ludzkich, wspólnotach
 • ożywienie umiłowania modlitwy, kontemplacji, życia liturgicznego i sakramentalnego, działalność na rzecz wzrostu powołań do chrześcijańskiego małżeństwa, do sakramentalnego kapłaństwa i do życia konsekrowanego, gotowość uczestnictwa w przedsięwzięciach i działaniach Kościoła zarówno na szczeblu lokalnym, krajowym jak i międzynarodowym; zaangażowanie w dziedzinie katechezy i pedagogiczne umiejętności w wychowaniu chrześcijan; pobudzenie do chrześcijańskiej obecności w różnych środowiskach społecznych i udział w organizowaniu i animacji dzieł charytatywnych, kulturalnych, duchowych, ducha wyrzeczenia i powrót do ewangelicznego ubóstwa jako źródła wspaniałomyślnej miłości wszystkich ludzi; nawrócenie na drogę chrześcijańskiego życia lub powrót do wspólnoty ochrzczonych, którzy niegdyś odeszli (Christifideles laici, 34)